Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jak wiadomo psychologia to nauka, która absorbuje się sprawami człowieka, jego zauważania świata, jego odczuciami i myślami. Rzecz jasna jest to taka dyscyplina wiedzy, która powstała po to, żeby jeszcze znacznie bardziej poznać naturę ludzką od kwestii innej niż biologiczna. Nie ulega również niepewności, że każdy psycholog to ktoś, kogo zadaniem jest niesienie pomocy innym ludziom.

Człowiek ten pracując ma do spełnienia swego rodzaju misję. Co znacznie więcej, coraz to częściej staje się tak, że to właśnie psycholog czy także psychoterapeuta, a nie przewodnik duchowy, staje się mistrzem człowieka, który boryka się z niepewnością, lekami bądź też innymi przeszkodami natury nawet nie tyle psychologicznej, co etycznej czy moralnej. Dzieje się tak, ponieważ we nowoczesnym świecie odnotować można wyraźne odejście od duchowości.

Ewidentnie spostrzeganej jako praktyka religijna. W tym kontekście można jednak dojść do wniosku, że mamy w bieżących czasach do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Wszystko dlatego, że psychologia nie bazuje już tylko oraz wyłącznie na dowodach naukowych czy pracach takich pionierów psychoanalizy jak chociażby Zygmunt Freud, jednak rozpoczyna czerpać też z dorobku całej cywilizacji ludzkiej, w tym również z dorobku kultur Dalekiego Wschodu, z ich systemów moralno-etycznych czy też nawet z wierzeń – przetestuj terapeuta radom. Nikogo nie zdumiewa w następstwie tego już fakt, że psycholog poleca swojemu pacjentowi oddawać się codziennej medytacji, żyć w zgodzie z naturą lub relaksować się w czasie uprawiania charakterystycznej dla kultury Indii formy medytacji w ruchu, którą jest joga.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Leave a Comment