Og³oszenie 

Tlumaczenie forum Powered by :

Szczegó³y piw postawionych przez uæytkownika Temolo
LP Temat Ilo¶ę Wykres
1 (Przejd¼) Pochwal siź... 30 (11%)
2 (Przejd¼) March Brown Spider s&s 6 (2%)
3 (Przejd¼) March Brown Spider 4 (1%)
4 (Przejd¼) Oblźæenie Wis³y 4 (1%)
5 (Przejd¼) haki do hydropsyche i emergerów 3 (1%)
6 (Przejd¼) kij dla "¶rednio zaawansowanych" 3 (1%)
7 (Przejd¼) Dla mi³o¶ników Davie McPhaila 3 (1%)
8 (Przejd¼) sarniak w moim wykonaniu 3 (1%)
9 (Przejd¼) chyba 2 lata 3 (1%)
10 (Przejd¼) Moje muszki :) 3 (1%)
11 (Przejd¼) to co¶ na skoczka 2 (1%)
12 (Przejd¼) co lepsze? 2 (1%)
13 (Przejd¼) "Renegat fly cup 2013" 2 (1%)
14 (Przejd¼) CO TAM CH³OPAKI SOBIE NOWEGO SPRAWILI¶CIE ?? 2 (1%)
15 (Przejd¼) przyklady 2 (1%)
16 (Przejd¼) Celtic wet fly 2 (1%)
17 (Przejd¼) Flyboxy kustigizy i nie tylko 2 (1%)
18 (Przejd¼) Gdzie pojechaę ? 2 (1%)
19 (Przejd¼) Klinkhammer 2 (1%)
20 (Przejd¼) VIVA SNATCHER 2 (1%)
21 (Przejd¼) Moje klasyki 2 (1%)
22 (Przejd¼) Koszulki flyfishingfanatics lista zamówień. 2 (1%)
23 (Przejd¼) CDC Caddis 2 (1%)
24 (Przejd¼) wypornosciowe 2 (1%)
25 (Przejd¼) G³owica rzutowa 2 (1%)
26 (Przejd¼) zabawy z cdc 2 (1%)
27 (Przejd¼) Caddis - FlytiersFriday 1 (0%)
28 (Przejd¼) Ryba³ka z Ziutkiem 1 (0%)
29 (Przejd¼) Rźkoje¶ę 1 (0%)
30 (Przejd¼) Moæe tak na kawior ;) 1 (0%)
31 (Przejd¼) Czasami warto pojechaę dalej...... 1 (0%)
32 (Przejd¼) Ma³y wstźp do 2015r. 1 (0%)
33 (Przejd¼) Grande Rhue czyli jeden dzień na pstr±gach we Francji 1 (0%)
34 (Przejd¼) Ęma 1 (0%)
35 (Przejd¼) BTN czyli Bieszczadzka Tu³aczka Niewźdkarska ;) 1 (0%)
36 (Przejd¼) Goddard - niech i mój zawi¶nie 1 (0%)
37 (Przejd¼) Róæowy kie³æyk 1 (0%)
38 (Przejd¼) FFC kwiecień luzaco 1 (0%)
39 (Przejd¼) Pheasant&Bright Pink - WK 1 (0%)
40 (Przejd¼) Ferret Skin-kolejna odslona... 1 (0%)
41 (Przejd¼) Orange Bugger 1 (0%)
42 (Przejd¼) Drewniane pude³ko 1 (0%)
43 (Przejd¼) Duæe streamery na ma³e ryby 1 (0%)
44 (Przejd¼) Teæ co¶ tam motam 1 (0%)
45 (Przejd¼) Oddam za darmo 1 (0%)
46 (Przejd¼) WIE¦CI Z KOT£OWNI 1 (0%)
47 (Przejd¼) Jźtkowy palmer ;) 1 (0%)
48 (Przejd¼) Corrib DuckFly Wet 1 (0%)
49 (Przejd¼) Poielatka cdc tube body 1 (0%)
50 (Przejd¼) a'la klinkhammer 1 (0%)
51 (Przejd¼) Kie³æ z poroæem 1 (0%)
52 (Przejd¼) Konkurs dla wźdkarzy ;) 1 (0%)
53 (Przejd¼) Takie se jeziorowanie.... 1 (0%)
54 (Przejd¼) 3x Partridge - FlytiersFriday 1 (0%)
55 (Przejd¼) Spent spinner 1 (0%)
56 (Przejd¼) Lipaski 1 (0%)
57 (Przejd¼) Zonker. 1 (0%)
58 (Przejd¼) Rolk± go. 1 (0%)
59 (Przejd¼) Kleniowe przysmaki ;) 1 (0%)
60 (Przejd¼) Mikro-Flytiersfriday 1 (0%)
61 (Przejd¼) Streamerki 1 (0%)
62 (Przejd¼) Green Tip Hare - WK 1 (0%)
63 (Przejd¼) Molestowanie czas zacz±ę 1 (0%)
64 (Przejd¼) nimfki 1 (0%)
65 (Przejd¼) Jźtka - FlytiersFriday 1 (0%)
66 (Przejd¼) Baitfish FlytiersFriday - rybki po mojemu 1 (0%)
67 (Przejd¼) March Brown Dry V -WK 1 (0%)
68 (Przejd¼) Dzika S³owacja - ryby,nied¼wiedzie i ondatry ... 1 (0%)
69 (Przejd¼) Stara mi³o¶ę nie rdzewieje 1 (0%)
70 (Przejd¼) Fire Orange - Wet Fly 1 (0%)
71 (Przejd¼) BOSVENIA ;) 1 (0%)
72 (Przejd¼) Sucha Br±zka 1 (0%)
73 (Przejd¼) WITAM!!! 1 (0%)
74 (Przejd¼) CDC Caddis Pupa V - WK SBS 1 (0%)
75 (Przejd¼) Trochź na temat mokrej muchy 1 (0%)
76 (Przejd¼) ODDAM w³a¶cicielowi jego zgubź ;) 1 (0%)
77 (Przejd¼) S³one Klimaty 1 (0%)
78 (Przejd¼) Gray Pink 1 (0%)
79 (Przejd¼) Quill Nymph - WK 1 (0%)
80 (Przejd¼) Rowerowe odkrywanie ³owisk 1 (0%)
81 (Przejd¼) Rozpoczźcie sezonu na Dunajcu 1 (0%)
82 (Przejd¼) Mucha z kota. 1 (0%)
83 (Przejd¼) Szczupakowa zmiana czasu 1 (0%)
84 (Przejd¼) Pale Bodied Carp Poly-Emerger v. 1 (0%)
85 (Przejd¼) Bodystreczowe robale 1 (0%)
86 (Przejd¼) Czas na Lipienia! 1 (0%)
87 (Przejd¼) Bumble V SP 1 (0%)
88 (Przejd¼) I wtedy przyszed³ maj.. 1 (0%)
89 (Przejd¼) Fly Tying-Woolly Bugger. 1 (0%)
90 (Przejd¼) Quill 1 (0%)
91 (Przejd¼) Majówkowy maraton! 1 (0%)
92 (Przejd¼) March Brown wet fly-variant 1 (0%)
93 (Przejd¼) ODDAM plastikowe szczypczyki/imad³a 1 (0%)
94 (Przejd¼) Cutthroat baitfish - FlytiersFriday 1 (0%)
95 (Przejd¼) Bia³a G³ucho³aska 1 (0%)
96 (Przejd¼) gdy wedka zrobi pyk 1 (0%)
97 (Przejd¼) Snatcher 1 (0%)
98 (Przejd¼) SwampLand PIKE 2014 1 (0%)
99 (Przejd¼) os Dunajec czyli zaczepy które oæywaj± 1 (0%)
100 (Przejd¼) FlytiersFriday - nimfki do amatorskiego polowu 1 (0%)
101 (Przejd¼) Chrust po mojemu FlytiersFriday 1 (0%)
102 (Przejd¼) Cukierasy 1 (0%)
103 (Przejd¼) linka f/s 1 (0%)
104 (Przejd¼) IV 1 (0%)
105 (Przejd¼) £adowanie akumulatorów 1 (0%)
106 (Przejd¼) MB 1 (0%)
107 (Przejd¼) Kamienica nowy s±cz, Kleń, Pstr±g? 1 (0%)
108 (Przejd¼) Dunajcowy maraton w dwóch aktach ;) 1 (0%)
109 (Przejd¼) Kukurydzka :) 1 (0%)
110 (Przejd¼) Nimfka z przymruæeniem oka 1 (0%)
111 (Przejd¼) biæuteria 1 (0%)
112 (Przejd¼) Na koniec sezonu pstr±gowego 1 (0%)
113 (Przejd¼) K³usownicy z PZW 1 (0%)
114 (Przejd¼) Niez³y przy³ów. 1 (0%)
115 (Przejd¼) A la Tenkara Style - Sakasa Kebari 1 (0%)
116 (Przejd¼) Chru¶cik 1 (0%)
117 (Przejd¼) Z demobilu 1 (0%)
118 (Przejd¼) baæant z czerwon± dupk± na pstr±ga i lipienia 1 (0%)
119 (Przejd¼) Uzupe³nienie 1 (0%)
120 (Przejd¼) Poæegnanie z broni± ... 1 (0%)
121 (Przejd¼) Pisanie zgodnie z ortografi± 1 (0%)
122 (Przejd¼) Imad³o 1 (0%)
123 (Przejd¼) Dywan 1 (0%)
124 (Przejd¼) Muszek Kilka 1 (0%)
125 (Przejd¼) wyprawianie ..... 1 (0%)
126 (Przejd¼) Woven Stonefly - WK 1 (0%)
127 (Przejd¼) Baltic Candy v. 1 (0%)
128 (Przejd¼) MDM 1 (0%)
129 (Przejd¼) Póæno jesienna jźtka 1 (0%)
130 (Przejd¼) Spider-FlytiersFriday 1 (0%)
131 (Przejd¼) takie tam skrobanie 1 (0%)
132 (Przejd¼) Nimfa typu 'hudo' 1 (0%)
133 (Przejd¼) Podziźkowanie dla straæników OS San 1 (0%)
134 (Przejd¼) Big Hole Demon "RED" 1 (0%)
135 (Przejd¼) Hydropsyche po mojemu 1 (0%)
136 (Przejd¼) Kristof Wet Fly 1 (0%)
137 (Przejd¼) Mikrusy - FlytiersFriday 1 (0%)
138 (Przejd¼) Caddis CDC - Flytiers Friday 1 (0%)
139 (Przejd¼) Sezon otwarty 1 (0%)
140 (Przejd¼) Mokra? 1 (0%)
141 (Przejd¼) æycie na Brennicy ci±g dalszy 1 (0%)
142 (Przejd¼) sucharki 1 (0%)
143 (Przejd¼) Kilka mokrych 1 (0%)
144 (Przejd¼) K±cik majsterkowy Grobōcza 1 (0%)
145 (Przejd¼) Woven Stonefly Nymph 1 (0%)
146 (Przejd¼) Wakacyjnie,Urlopowo 1 (0%)
147 (Przejd¼) Fotorelacja z wyprawy nad rzekź Wag 1 (0%)
148 (Przejd¼) Suche na San - lato 1 (0%)
149 (Przejd¼) Orvis Frequent Flyer 1 (0%)
150 (Przejd¼) Nimfa krok po kroku 1 (0%)
151 (Przejd¼) Materia³ na jeæynki - pro¶ba o pomoc. 1 (0%)
152 (Przejd¼) Presentasjonskast :rzuty 1 (0%)
153 (Przejd¼) Wiosenne B³otko 1 (0%)
154 (Przejd¼) koraliki , glowki 1 (0%)
155 (Przejd¼) Kilka nimfek 1 (0%)
156 (Przejd¼) akcja 1 (0%)
157 (Przejd¼) moje propozycje muszek 1 (0%)
158 (Przejd¼) SPIDERELLAS 1 (0%)
159 (Przejd¼) klen 1 (0%)
160 (Przejd¼) Black pennell 1 (0%)
161 (Przejd¼) Na pocz±tek. 1 (0%)
162 (Przejd¼) Super Heavy Stonefly - WK 1 (0%)
163 (Przejd¼) Jźtka popielatka 1 (0%)
164 (Przejd¼) black and white 1 (0%)
165 (Przejd¼) Spiders Family-FlytiersFriday 1 (0%)
166 (Przejd¼) VIVA,BLACK ZULU I GASIENICA PO MOJEMU 1 (0%)
167 (Przejd¼) Bright Pink Head Variant - WK 1 (0%)
168 (Przejd¼) Majówka w Kro¶cienku nad Dunajcem. 1 (0%)
169 (Przejd¼) Killer shrimp 1 (0%)
170 (Przejd¼) ALEXANDRA v s&s 1 (0%)
171 (Przejd¼) trochź mokrych 1 (0%)
172 (Przejd¼) Mikro nimfy - FlytiersFriday 1 (0%)
173 (Przejd¼) San 2013 1 (0%)
174 (Przejd¼) Piankowy chru¶cik (ex. body) 1 (0%)
175 (Przejd¼) Muszkowe wariacje... 1 (0%)
176 (Przejd¼) Royal Coachman Wet - V 1 (0%)
177 (Przejd¼) My Sedge (mokry chru¶cik) 1 (0%)
178 (Przejd¼) Jźtka-FlytiersFriday 1 (0%)
179 (Przejd¼) Caddis - FlytiersFriday 1 (0%)
180 (Przejd¼) Last Chance Cripple V. (bez b³ysku w ogonie) 1 (0%)
181 (Przejd¼) Zielona Wyspa 1 (0%)
182 (Przejd¼) Archiwum 1 (0%)
183 (Przejd¼) Torba na ko³owrotki 1 (0%)
184 (Przejd¼) Æuki dwa 1 (0%)
185 (Przejd¼) Pakomar Flytiers Friday 1 (0%)
186 (Przejd¼) Którego sznura uæywaę? 1 (0%)
187 (Przejd¼) CDC&Partridge Caddis V - WK + CDC Caddis V - WK 1 (0%)
188 (Przejd¼) Urlopowe szaleństwo dobieg³o końca ... 1 (0%)
189 (Przejd¼) Wspólne krźcenie 1 (0%)
190 (Przejd¼) przeplatanka 1 (0%)
191 (Przejd¼) Metallic Pink 1 (0%)
192 (Przejd¼) Identyfikator brań wolno czy zabronione? 1 (0%)
193 (Przejd¼) Bystrzyca (lubelska) - zarybienie pstr±giem 1 (0%)
194 (Przejd¼) Pierwsze nimfy 1 (0%)
195 (Przejd¼) Jźtki Majowe róæne warianty 1 (0%)
196 (Przejd¼) kupie tube 1 (0%)
197 (Przejd¼) rzuty 1 (0%)
198 (Przejd¼) Róæowa catgutówka - sbs 1 (0%)
199 (Przejd¼) Wrze¶niowe wźdkowanie :) 1 (0%)
200 (Przejd¼) Podziźkowania dla Szymona! 1 (0%)
201 (Przejd¼) Green Snatcher. 1 (0%)
202 (Przejd¼) [SPRZEDAM] 1 (0%)
203 (Przejd¼) Glajszki 1 (0%)
204 (Przejd¼) Z demobilu II 1 (0%)
205 (Przejd¼) ALEXANDRA v 1 (0%)
206 (Przejd¼) letni chruscik 1 (0%)
207 (Przejd¼) 3(+) razy paj±czek 1 (0%)
208 (Przejd¼) Karpiowy Emerger - konkurs 1 (0%)
209 (Przejd¼) Olive&Orange Quill Jig 1 (0%)
210 (Przejd¼) Æyczenia na 2014 rok! 1 (0%)
211 (Przejd¼) w "majowy" desen 1 (0%)
212 (Przejd¼) FlytiersFriday - temat 09.02.2015 - 3 peda³ki 1 (0%)


Strona g³ówna panelu


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
  Projekt: Kuba Hübner, Kodowanie: MBB